[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Everlasting.Summer.600.305….jpg (61.07 KB, 600x344) ImgOps

 No.8133

Поділіться маловідомими відтвореннями: відео, фільми, аніме, мультиками і т.д. Для колекції

 No.8134

Або іграми

 No.8136

А якісь інші критерії будуть? Бо маловідомими є і якісь демки однотипних іграшок на RPG Maker, але не сказав би, що можу їх порекомендувати.

 No.8138

File: ClipboardImage.png (2.52 MB, 1920x1080) ImgOps

File: ClipboardImage.png (2.38 MB, 1920x1080) ImgOps

>>8133
Візуальна новела "Athanasy". Науково-фантастична гра в жанрі "біопанк" з 9 різними закінченнями. Мінімум еротики, максимум серйозних роздумів про безсмертя, еволюцію, сенс життя та майбутнє людства.

 No.8147

>>8136
Може старі? Колекцінувати старе значно цікавіше

 No.8154

File: 17177447196600.jpg (226.77 KB, 620x1033) ImgOps

>>8147
Ну на.

 No.8156

>>8138
>Мінімум еротики
Отже, нахуй не треба.

 No.8157

Зіс>>6853

 No.8158


 No.8159

>>8154
Що за гра?

 No.8164

>>8159
Симулятор бомжа з 00-их.

 No.8165


 No.8171

>>8133
Нема нічого гірше тупорилих male protagonist dating sim VN-ок, де щоб побачити криво намальовану цицьку в ліфчику, треба 10000 разів проклікати якусь непотрібну хуїту.

 No.8191

>>8147
Ну тогда в гугл по тегу #ретро, тут-то что делать?

 No.8192

File: ClipboardImage.png (186.32 KB, 1645x776) ImgOps

>>8191
>в гугл по тегу #ретро

 No.8193

>>8191
>тут-то что делать
Співати РЕТРО пісні. Палю гідноту.

Я приеду к тебе вскоре, будет спать спокойно город
В клёнах и акациях
Я прижмусь к тебе щекою, ты смахнешь слезу рукою
Демобилизация!
Я прижмусь к тебе щекою, ты смахнешь слезу рукою
Демобилизация!

 No.8197

>>8192
А ведь это не троллинг, поколение чатгпт реально не умеет пользоваться поисковиками.

 No.8198

>>8197
Ґуґл ще в 2010-их зламали комерцією і «персоналізацією», давно користуюсь не ним, а ДДҐ.

 No.8202

>>8198
Только для нормисов, не читающих дальше главной страницы. Для остальных была написана справка по поисковым запросам и операторам. Алсо, ключевики.

 No.8203

File: yeah.jpg (299.65 KB, 750x728) ImgOps

>>8202
А нахуя мені кодити операторами в пошуковому запиті ґуґла, якщо можна скористатися не-ґуґлом і буде ок видача.

 No.8205

>>8133
>Everlasting.Summer.600.305….jpg
Реальних піонерок за таке волосся довго б пиздили лінійкою по їблу.

 No.8206

>>8202
>справка по поисковым запросам и операторам
Значна частка операторів в переважній більшості пошуковиків повідвалювалася ще з часів царя Гороха.
>>8203
>кодити операторами в пошуковому запиті ґуґла
>кодити
>в пошуковому запиті
Їбать ти в мами програміст…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]