[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Innawoods_2023-11-20-20-25….png (679.59 KB, 680x650) ImgOps

 No.8212

Іннавудс тред
https://innawoods.net

 No.8214

>>8212
Що воно таке в двох словах? Виживач на кшталт Project Zomboid?

 No.8219

File: Innawoods_2023-12-13-23-00….png (684.33 KB, 680x650) ImgOps

>>8214
>Виживач
Нажаль ні, власне на скріні і весь геймплей крім меню інвентаря - просто можна створювати різноманітні скіни.

 No.8220

>>8219
Зроз. А в чому суть? Які юз-кейси?

 No.8221

File: 111.JPG (79.51 KB, 674x645) ImgOps

Подобалась ця тема де треба тупо збирати еквіп для перса.
Ну блін, залип трохи створюючи гангстера який міг би шаритись Стріпом Нью Вегасу.

 No.8222

>>8221
Тут всьо шо нада: костюмчик, говнодави щоб було зручніше давити бидло, рукавиці для брудної роботи, гівно у вигляді балісонга (італійської викидушки-стилету не знайшов) та кастету, револьвер з патронами, гандони й хлоргексидин коли припре трахнути якусь хвойду, пігулки й заряжений шприц(можливо наркота) і всяке таке.

 No.8223

File: Innawoods_2023-12-01-22-23….png (672.28 KB, 680x650) ImgOps

>>8222
Анон вище написав. Особисто я використовую для такої собі віртуальної історичної реконструкції.

 No.8225

>>8223
>віртуальної історичної реконструкції
Каструлеголового на ОП-піку зацінив, так.

 No.8226


 No.8227

File: Innawoods_2023-12-01-22-43….png (672.24 KB, 680x650) ImgOps


 No.8232

File: Innawoods_2023-12-09-19-23….png (671.97 KB, 680x650) ImgOps


 No.8236

File: Innawoods_2023-12-12-20-02….png (666.45 KB, 680x650) ImgOps


 No.8247

File: Innawoods_2023-11-19-21-17….png (683.28 KB, 680x650) ImgOps


 No.8263

File: Innawoods_2023-11-18-17-46….png (675.04 KB, 680x650) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]