[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Безымянный.png (388.03 KB, 892x748) ImgOps

 No.8694

Якийсь шизофренік спамить і нарікає якоюсь дохлою, кривою і нікому не здалася парашею ЕЯКУЛЯЧ.сс, створеною якимось підментованим шизофреником для себе і для своїх 2.5 протиків з візка. Ніхто в здоровому глузді на таке не зайде, це просто несерйозно. Усі вже осіли тут. На крайній випадок можна іноді заходити на https://escapechan.fun/f/, але не більше.

 No.8716

>>8694
> з візка
Програв, дідько!
Навчися писати руками, а не використовувати перекладач, щоб "телегу" не перекладало як "візок", москаляко.

 No.8722

>>8716
Сууука, а я все докумекати не міг, що за «візок». Думав спершу ідеться про інвалідів, але якось не клеїлось.

 No.8725

>>8716
Якби ти не сказав я б і не помітив. Програв з цього. Ото москалі маскуються! А паляницю готувати воно в крові.

 No.8752

Ескєпчан, тобто сблювач, хуйня на якої модераторка, єбана сельдь. Чистить все те, що їй неприємно.

 No.8753

File: IMG_20240706_053203.jpg (306.16 KB, 1280x1068) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]