[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/meta/ - Meta

Про 9ch
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1662109926529001.gif (958.71 KB, 263x333) ImgOps

fe2e5 No.2[Reply]

Скарги, пропозиції, дискусії про модерацію.
59 replies and 9 images omitted.
+++
Open thread.

9194e No.99

>>95
Так, скидайте подібні пости ІТТ.

>>96
Переношу нерелейтед треди з тематики по мірі можливості. Можна репортати через кнопку Report, вказавши відповідну причину, але краще сюди написати.

>>97
Наразі в Recent Posts фільтр по дошках статичний на рівні адміністрації дефолт vichan'у. Якщо вдасться створити динамічний юзер-фільтр, дам знати.

Також можу порекомендувати розділ /all/, де виводяться свіжі треди. З /pol/ зазвичай тільки один тред бампається, тож не заважає дивитися новинки на інші теми.

>>98
Думаю, це не москалик, а місцевий анон вочевидь з психічними відхиленнями, легко детектиться по стилю.

Загалом толеруємо його, якщо він зовсім не починає переходити на вайп.File: ClipboardImage.png (25.2 KB, 500x333) ImgOps

7f1c0 No.3[Reply]

Оголошення про 9ch.
5 replies and 5 images omitted.
+++
Open thread.

f083c No.94

File: ClipboardImage.png (257.91 KB, 1311x1131) ImgOps

Додав кастомну сторінку 404.File: image.png (322.15 KB, 400x400) ImgOps

8a99e No.1[Reply]

Чого вам не вистачає на борді?
22 replies and 5 images omitted.
+++
Open thread.

5a934 No.77

>>47
Так.
вибачаюсь за довгу відповідьDelete Post [ ]
Previous [1] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]