[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/mu/ - Музічка

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Recent] [Go to bottom] [Catalog]


 No.29[Reply]

 No.30


 No.31


 No.32

Ні про лолікор чи дрімкор я раніше не чув дотепер, коли захотів накидати чогось у трід, хех.

 No.33


 No.34
File: bp.jpg (175.13 KB, 1200x1036) ImgOps

 No.10[Reply]

Східної музики трід стратує!
Постимо годний K/J/C-pop/rock/jazz/т.д
Обговорюємо
Обсираємо
Постимо

Почну:
https://youtu.be/8dJyRm2jJ-U
Останній трек всім знайомого Psy
2 replies omitted.
+++
Open thread.

 No.14

Ня!

 No.16

Кореянки та японки смокчуть ліпше за європейок?

 No.18

>>16
Кажуть, що коли вони смокчуть, через особливу будову щелеп створюється вакуумна тяга яка стимулює прутня набагато сильніше

 No.27

Нате трішки шугейзу;

 No.28

Гото-віжуалкі-япошки.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] Next | Top | Catalog
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]