[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/re/ - Релігія

Бірда успішних нофаперів
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: пікча (3).jpg (74.65 KB, 1280x720) ImgOps

 No.45

Тут не буде якихось всеосяжних думок щодо якоїсь конкретної релігії чи взагалі релігійності.

Я ставлюся до людського тіла і взагалі до природи як до звичайних об'єктів(хай навіть дуже складних), в яких постійно відбуваються хімічні реакції, тобто переходи енергій. Це відношення я вважаю цілком логічним, хіба що це може трохи ускладнити сприйняття моралі, бо людина це вже не щось дивовижне а цілком зрозуміле, щось схоже на зірки.

Тим не менш, я не можу зрозуміти поняття свідомості. Простий рух електронів в нейронах міг би бути без свідомості, лише як нейромережа, яка вирішує що саме зараз їй робити. Свідомість же це наявність… думок, рефлексії, не знаю…

Якщо людський мозок, будучи, фактично, біологічним процесором, є свідомим, то чи є свідомими штучні процесори? Нейромережі?

Що таке свідомість?

 No.46

File: 1656394185159.jpg (842.39 KB, 3000x2448) ImgOps

>>45
>Що таке свідомість?

Якщо розкласти все на атоми аж до думок які суть спричинені хімічними реакціями в організмі та культурою, то виявиш, що єдине, що не розкладається — це Споглядач. Іншими словами — Свідомість.

Можна зайти з іншого боку — метод соліпсизму. Ти можеш засумніватися в усьому на світі, окрім своєї Свідомості, того Споглядача, що сприймає зовнішній світ, думки, фізіологічні процеси, усе змінне.

Що таке Споглядач-Свідомість? На це питання відповідають релігії Сходу, а на Заході та в ісламській традиції — езотеричні вчення.

Можеш пошукати в мережі:
Адвайта-Веданта
Буддизм
Суфізм
Герметизм


tl;dr Зазвичай Свідомість зводиться до прояву Космічного Розуму в різних редакціях.

Підкину ще цікаву проблему.
Свідомість існує до того як ти пам'ятаєш, що вона в тебе існувала? Бо спогади — це не зовсім достовірний факт про реальність.

Ймовірно твоя Свідомість існувала ще коли ти жив в утробі матері.

А може й раніше?…

 No.69

>>45
>>46
Ша поясню, молодняк.
От дивися, народився ти, всьо панятно. Якісь твої мєлкі вопроси всі вокруг сприймають як дойобкі.
В школу відходив - всьо панятна, пацани на районі спитали "хто ти" - "свій" кажеш, всьо панятна.
Єнстітута закончив, хтось спитає "на кого" - "на спеціаліста", всьо панятна.
З утра прокидаєшся, пиздуєш в душ, тирчиш як шпрот в транспорті часок-другий, і вот тута начинаються непаняткі, якісь вопроси собі начинаєш задавати.
Приходиш на роботу, грузиш ти ящики рік, другий, третій, всьо панятна. А от в каптьорці іноді начинається.
Стоїш в очереді, "кульочок потрібно?" - шось мелеш у відповідь, всьо панятна.
Приходиш додому, значить, хочеш влупитися в тєлік, там чємпіонат по футболу, а тут дружина, тьоща чи діти, значить, начинають мазгі полоскати на високих оборотах з віджимом, бо капусту треба в ванній нашаткувати.
Втомлений завалюєшся в кровать, а там дружина з вопросами, їбацця хоче, підлизується, стерво.
Вот їбеш їйо, їбеш з останніх сил, як послідній раз, вже майже кінчати а вона хуяк і спрашуває неожидано "А ти хто?" , а ти значить, хуй просциш хто ти, де ти, шо і к чєму - вот в цьому момєнтє в тебе свідомість і включається.
А всьо решта - то йобаний сон.

 No.70

>>69
>згенеровано by normieGPT

 No.72

>>45 Свідомість - це поняття, яким та сама мережа намагається себе описати, або ж процес описання нейромережею процесу своєї роботи. Ілюзія коротше

 No.74

Свідомість - це процес описання твоїм мозком роботи твого ж мозку[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]