[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/re/ - Релігія

Бірда успішних нофаперів
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: religious_path_2452829373.png (506.59 KB, 512x512) ImgOps

 No.75

Розкажи про свій релігійний шлях, аноне.

Як ти прийшов до свого світогляду?

 No.81

Людина з планети Земля (2007)

 No.83

>>75
Я православний християнин але також я зацікавлений в доктринах ісламу, даосизму.
Індуїзм, скоріше за все, є еталонною метафізичною доктриною, позбавленою всілякої сентиментальності, але я обрав для дослідження Даосизм бо я зацікавлений в китаїзмі.
Найбільший вплив на мене здійснили книги Рене Генона, а саме "Уведення в доктрини Індуїзму" та "Схід на Захід".
Можливо я і не пам'ятаю всього того, про що писав автор, але це те, що наставило мене в самому початку.

 No.87

>>81
Кіно ахуєнне, але що там такого релігіозного? Поясни бидлу.

 No.88

В'їбав психоти і осягнув усе.

 No.90

>>75
Софізм всьому голова!

 No.93

>>90
Це як? Софізм це ж зміст без сенсу, типу як ТПшки підписують "по-філософськи" фоточки в інстаграмчику.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]