[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/re/ - Релігія

Бірда успішних нофаперів
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (42.37 KB, 1200x1165) ImgOps

 No.82

Нитка даосизму.
Я сам не дуже освічений в цьому питанні. Основну книгу даосизму, Дао Де Цзін, я читав кілька разів, але не можна пізнати Дао лише говорячи про нього. Треба займатись недіянням(медитацією), на що я не мав вдосталь бажання/часу.
Аноне, якщо маєш якийсь досвід дослідження цієї доктрини, я буду дуже вдячний послухати про нього.

 No.86

>>82
>якщо маєш якийсь досвід дослідження цієї доктрини
Хіба шо на абучані заходив у тред даосів, він у них доволі активний.

 No.89

>>86
Дякую, гляну

 No.94

File: ClipboardImage.png (301.02 KB, 357x561) ImgOps

Практикував деякий час сексуальні практики даосизму. За оцією книгою: https://www.koob.ru/manteck_chia/daos_sekrets_of_love
Написана в популярному стилі, але на базовому рівні розкриваються цінності і поняття даосизму, як циркулює кі, про даоську алхімію й народження безсмертної версії себе через голову. І т.п.
Може комусь зайде.

 No.95

>>94
Хуйня про те, як довго не кінчать.
А, ну і про те, як дрочить не хуй руками, а вмєсто оцього мозгі полоскать шизою і успішними цитатами.
До даосизму має відношення не більше, ніж "1001 рецепт з чайного гриба від сколіозу, подагри, імпотенції та мандавошок".

 No.96

>>95
Тобі ж і сказано:
>Написана в популярному стилі
Але як вхід у тему даосизму через універсально цікаву тему сексовзаємин — ок.

 No.97

>>96
Нє, бля, хлопчику.
Популярне - це
Jean C. Cooper (2010) An Illustrated Introduction to Taoism: The Wisdom of the Sages
Eva Wong (2011) Taoism: An Essential Guide
Чи на крайняк брошури Торчинова по Даосизму.
Все в майже прямій доступності, кількома кліками.
Ти настільки задрочився, шо тобі сперма з сечею мозги загідроцефалізували.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]