[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/lgbt/ - LGBTQ+

Sponsored by Soros Fund Management, LLC
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1708522668077.mp4 (6.07 MB, 1072x1920) ImgOps

 No.131

Чи є інші причини ставати MtF трансиком, окрім автогінефілії і гонитви за сильнішим сексуальним задоволенням у ролі жінки?

 No.132

File: ClipboardImage.png (172.61 KB, 819x255) ImgOps


 No.133

File: ClipboardImage.png (220.45 KB, 786x361) ImgOps


 No.134

>>131
Не знаю, що за проблеми в тебе з трансформаторами, а от автогенофілія - сила.
І багато професійних сварщиків мене тоже підтримає.
Багато народу, котрі руками работають - автогенофіли, по собі знаю, особливо зі старшого покоління.
Я люблю свій автоген. Мій сусід Микола тоже любе.
Просто хуйни газу в балон і заїбісь. Автоген - сила!
Ніякої залежності як з тими трансами - взяв балон, горілку, зажигалку з сігарєтами у карман і хоть на природі забори вари до полуночі.

 No.135

File: ClipboardImage.png (1.47 MB, 2048x1503) ImgOps

>>134
>Autogynephilia is defined as a male's propensity to be sexually aroused by the thought of himself as a female.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22005209/

 No.136

>>135
Ти якусь хуйню ненашенську мені тут втираєш.
Кожен настоящій сварщік любе свого автогена!
Автоген - це сила, автономність і незалежність від проісків Ахмєтова!

 No.146

Ухилянт?

 No.147

>>146
Ухилянт_ка.

 No.159

>>147
Ухилянтк_иня.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]