[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/v/ - Videogames

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: C&C3TiberiumWars3Kane'sWra….png (3.22 MB, 1490x1024) ImgOps

 No.80

Трід і скріншоти про стратегії в які ви граєте.

 No.81

File: geroi-mecha-i-magii-4-3652….jpg (75.19 KB, 700x436) ImgOps

>>80
Граю в 4 Геройку(сама найкраща частина гри, об'єктивно) та в Стелку за екстермінатусів(найкраща стратегія теж).

 No.82

>>80
Зі стратегій граю лише в вироби парадоксів. РТС мені нудні та й Героїв (щоправда 3) награвся ще в 2000-их.

 No.83

>>80
Граю здебільшого в другий старкрафт, норм гра, перейшов на протосів нещодавно.
Недавно була вийшла rusted warfare, чимось мені нагадала supreme commander але в 2д. Купив за 100 гривень, непогана гра між іншим, мені сподобалась, навіть онлайн якийсь є там.

 No.139

File: 3 commandos.png (3.34 MB, 1876x1696) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]